Anahtar Performans Göstergeleri

ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 HEDEFLERGerçekleşen 2018Gerçekleşen 2019Gerçekleşen 2020
1İlk 50000’den gelen öğrenci sayısı /Toplam gelen öğrenci sayısı0,050,050,04
2Katılınan ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı / Öğretim elemanı sayısı (ders veren) 0,500,390,25
3Öğrenci / Ders veren öğretim elemanı sayısı32,0632,1840,74
4İş dünyasındaki kuruluşlarla ortak düzenlenen etkinlik sayısı  (proje, toplantı, kariyer günleri vs)86111143
5İndeksli dergilerdeki yayın sayısı / Öğretim elemanı sayısı0,220,240,17
6Proje sayısı / Öğretim elemanı sayısı0,060,060,06
7Ulusal-uluslararası bildiri sayısı / Öğretim elemanı sayısı0,440,380,20
8Erasmus hareketliliği (akademik): Yararlanan akademik personel sayısı / Toplam akademik personel sayısı0,030,010,002
9Erasmus hareketliliği (idari): Yararlanan idari personel sayısı  / Toplam idari personel sayısı0,020,010,0005
10STK ve yerel yönetimlerle yapılan etkinlik sayısı 727
11Topluma açık yapılan sosyokültürel ve bilimsel toplantı sayısı171230
12SEM program sayısı ( 2019’ dan itibaren geçerli ) --4
13Mezunların Mezunlar Derneğine üyelik oranı :  Üye sayısı / Mezun sayısı-0,010,02
14Yönetim ve öğretimde otomosyon düzeyi (%)80,00%100,00%100,00%
15Öğrenci memnuniyet oranı (% - anket)63,00%60,80%72,00%
16Akademik ve idari personel memnuniyet oranı (% - anket)74,00%74,00%81,00%