Anahtar Performans Göstergeleri

ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1.İlk 50000’den gelen öğrenci sayısı /Toplam gelen öğrenci sayısı
2.Katılınan ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı / Öğretim elemanı sayısı (ders veren)
3.Öğrenci sayısı/ Ders veren öğretim elemanı sayısı
4.İş dünyasındaki kuruluşlarla ortak düzenlenen etkinlik sayısı  (proje, toplantı, kariyer günleri vs)
5.İndeksli dergilerdeki yayın sayısı / Öğretim elemanı sayısı
6.Proje sayısı / Öğretim elemanı sayısı
7.Ulusal-uluslararası bildiri sayısı / Öğretim elemanı sayısı
8.Erasmus hareketliliği (akademik): Yararlanan akademik personel sayısı / Toplam akademik personel sayısı
9.Erasmus hareketliliği (idari): Yararlanan idari personel sayısı  / Toplam idari personel sayısı
10.STK ve yerel yönetimlerle yapılan etkinlik sayısı
11.Topluma açık yapılan sosyokültürel ve bilimsel toplantı sayısı
12.SEM program sayısı ( 2019’dan itibaren geçerli)
13.Mezunların mezunlar derneğine üyelik oranı:  Üye sayısı / Mezun sayısı
14.Kariyer Merkezinin talepte bulunan mezunları işe yerleştirme oranı: İşe yerleştirilen mezun sayısı / Talepte bulunan mezun sayısı
15.Yönetim ve öğretimde otomasyon düzeyi (%)
16.Öğrenci memnuniyet oranı (% – anket)
17.Akademik ve idari personel memnuniyet oranı (% – anket)
18.Bilinirlik oranı (% – anket)