Tarihçemiz

Mayıs 2016: Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (Temmuz 2015) dikkate alınarak DOÜ Kalite Koordinatörlüğü oluşturulmuştur.

Eylül 2016: DOÜ’ye özgü Kalite Yönetim Sistemi tasarlanmış, DOÜ Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi (Eylül 2016) ile uygulamaya geçmiştir.

Mart 2017: Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yönetimini ele alan DOÜ Doküman Yönetim Yönergesi onaylanmıştır.

Temmuz 2017: Kalite Doküman Yönetim Sistemi (QDMS) ve Süreç-Performans Yönetim Sistemi (ENSEMBLE) yazılımları temin edilmiş, Kuruma özgün uyarlamalara ve yoğun eğitimlere başlanmıştır.

Ocak 2018: TSE’den akademik ve idari toplam 28 kişi için İç Tetkikçi Sertifika eğitimi alınmıştır.

Haziran 2018: Kalite web sitesi açılmış, Kalite El Kitabı yayınlanmıştır.

Kasım 2018: İlk kez Kurum İç Tetkik uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Aralık 2018: YÖKAK tarafından ilk kez Kurumsal Dış Değerlendirme yapılmıştır.