Anahtar Performans Göstergeleri

ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 HEDEFLERGerçekleşen 2018Gerçekleşen 2019Gerçekleşen 2020Gerçekleşen 2021
1İlk 50000’den gelen öğrenci sayısı /Toplam gelen öğrenci sayısı0,050,050,040,05
2Katılınan ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı / Öğretim elemanı sayısı (ders veren) 0,500,390,250,36
3Öğrenci / Ders veren öğretim elemanı sayısı32,0632,1840,7435,05
4İş dünyasındaki kuruluşlarla ortak düzenlenen etkinlik sayısı  (proje, toplantı, kariyer günleri vs)86111143149
5İndeksli dergilerdeki yayın sayısı / Öğretim elemanı sayısı0,220,240,170,20
6Proje sayısı / Öğretim elemanı sayısı0,060,060,060,08
7Ulusal-uluslararası bildiri sayısı / Öğretim elemanı sayısı0,440,380,200,36
8Erasmus hareketliliği (akademik): Yararlanan akademik personel sayısı / Toplam akademik personel sayısı0,030,010,0020
9Erasmus hareketliliği (idari): Yararlanan idari personel sayısı  / Toplam idari personel sayısı0,020,010,00050
10STK ve yerel yönetimlerle yapılan etkinlik sayısı 72719
11Topluma açık yapılan sosyokültürel ve bilimsel toplantı sayısı17123076
12SEM program sayısı ( 2019’ dan itibaren geçerli ) --45
13Mezunların Mezunlar Derneğine üyelik oranı :  Üye sayısı / Mezun sayısı-0,010,020,01
14Yönetim ve öğretimde otomosyon düzeyi (%)80,00%100,00%100,00%100,00%
15Öğrenci memnuniyet oranı (% - anket)63,00%60,80%72,00%56%
16Akademik ve idari personel memnuniyet oranı (% - anket)74,00%74,00%81,00%79%