Tarihçemiz

Mayıs 2016: Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (Temmuz 2015) dikkate alınarak DOU Kalite Koordinatörlüğü oluşturulmuştur.

Eylül 2016: DOU’ye özgü Kalite Yönetim Sistemi tasarlanmış, DOU Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi (Eylül 2016) ile uygulamaya geçmiştir.

Mart 2017: Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yönetimini ele alan DOU Doküman Yönetim Yönergesi onaylanmıştır.

Temmuz 2017: Kalite Doküman Yönetim Sistemi (QDMS) ve Süreç-Performans Yönetim Sistemi (ENSEMBLE) yazılımları temin edilmiş, Kuruma özgün uyarlamalara ve yoğun eğitimlere başlanmıştır.

Ocak 2018: TSE’den akademik ve idari toplam 28 kişi için İç Tetkikçi Sertifika eğitimi alınmıştır.

Haziran 2018: Kalite web sitesi açılmış, Kalite El Kitabı yayınlanmıştır.

Kasım 2018: İlk kez Kurum İç Tetkik uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Aralık 2018: YÖKAK tarafından ilk kez Kurumsal Dış Değerlendirme yapılmıştır.

Temmuz 2021: YÖKAK Kurumsal İzleme gerçekleştirilmiştir.

Ekim 2022: 2. Kurum İç Tetkik uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Kasım 2022: Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirme takımı üyeleri tarafından ön ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Aralık 2022: Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirme takımı üyeleri tarafından 12-13-14 Aralık tarihlerinde saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Nisan 2023: Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında üniversitemizin kurumsal akreditasyon kararı onaylanmıştır.