ISO Kalite Standardı

ISO 9001 2015 STANDART MADDELERİ VE İÇERİĞİ NEDİR ?

ISO 9001 2008’ E GÖRE NASIL DEĞİŞMİŞTİR?

ISO 9001 2015 standardı genel olarak ISO 9001 2008 standardına göre bir çok değişiklik arz etmekte ve bir çok yenilikler getirmiş ve diğer Yönetim Sistemi standartları ile uyumunu arttıran üst düzey yapı metni haline dönüştürülmüştür.

ISO 9001 2015 Standardı 10 maddeye çıkartmıştır.

Aşağıda ISO 9001 2015 Standardının içeriği verilmiş ve ISO 900 2008 Standart yapısından farklılıkları belirtilmiştir.

ISO 9001 2015 ISO 9001 2008
0. Giriş
1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standartlar
3. Terimler ve Tarifler
4. Kuruluşun bağlamı
5. Liderlik
6. Planlama
7. Destek
8. Operasyon
9. Performans Değerlendirme
10. İyileştirme

0. Giriş
1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standartlar
3. Terimler ve Tarifler
4. Kalite Yönetim Sistemi
5. Yönetim Sorumluluğu
6. Kaynak Yönetimi
7. Ürün Gerçekleştirme
8. Ölçme Analiz İyileştirme

 

ISO 9001: 2015 STANDART MADDELERİ 

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

3.Terimler ve Tarifler

4.Kuruluşun İçeriği

    4.1.Kuruluşun ve İçeriğinin Anlaşılması

    4.2.İlgili Tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması

    4.3. Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

    4.4. Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri

5.Liderlik

    5.1. Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü

           5.1.1 Kalite Yönetim Sistemi için Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü

           5.1.2 Müşteri Odaklılık

    5.2. Kalite Politikası

    5.3. Kuruluş İçerisindeki Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler

6.Planlama

    6.1.Risklere ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetler

    6.2. Kalite Hedefleri ve Söz Konusu Amaçlara Ulaşmak İçin Planlar

    6.3. Değişikliklerin Planlanması

7.Destek

    7.1. Kaynaklar

         7.1.1 Genel

         7.1.2 Çalışanlar (DIS sürecinde boş madde)

         7.1.3 (DIS sürecinde boş madde)

         7.1.4 Altyapı

         7.1.5 Süreçlerin Yürütüldüğü Ortam

         7.1.6 İzleme ve Ölçme Kaynakları

         7.1.7 Kurumsal Bilgi

    7.2. Yetkinlik

    7.3. Farkındalık

    7.4. İletişim

    7.5. Yazılı Hale Getirilen Bilgi

         7.5.1 Genel

         7.5.2 Yazılı Bilginin Oluşturulması ve Güncellenmesi

         7.5.3 Yazılı Bilginin Kontrol Edilmesi

8.İşletim

    8.1. İşletimsel Planlama ve Kontrol

    8.2. Ürün ve Hizmetler için Şartların Belirlenmesi

         8.2.1 Müşteri ile İletişim

         8.2.2 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Belirlenmesi

         8.2.3 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi

    8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

         8.3.1 Genel

         8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması

         8.3.3 Tasarım ve Geliştirme Girdileri

         8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü

         8.3.5 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

         8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri

    8.4. Kuruluş Dışından Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

         8.4.1 Genel

         8.4.2 Dış Kaynaklı Tedarik Kontrolünün Tipi ve Kapsamı

         8.4.3 Dış Kaynaklı Tedarikçiler için Bilgiler

    8.5. Ürün ve Hizmetin Sağlanması

         8.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlanmasının Kontrolü

         8.5.2 Belirleme ve İzlenebilirlik

         8.5.3 Müşteriye veya Dış Kaynaklı Tedarikçilere Ait Mülkiyet

         8.5.4 Koruma

    8.6. Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması

    8.7. Uygun Olmayan Süreç Çıktılarının, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

9.Performansın Değerlendirilmesi

    9.1. İzleme, Ölçme, Analiz Etme ve Değerlendirme

         9.1.1 Genel

         9.1.2 Müşteri Tatmini

         9.1.3 Analiz ve Değerlendirme

    9.2. İç Denetim

    9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi

10.İyileştirme

    10.1. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

    10.2. Sürekli İyileştirme