ustbant_Kalite-2

KALİTE POLİTİKASI

Doğuş Üniversitesi eğitim-öğretime, araştırmaya ve topluma verileni tüm hizmetlerde aşağıdaki ilkeleri gözeten "toplam kalite yönetimi” anlayışını esas alır.

  1. Kalite odaklı bir kültür içerisinde faaliyet gerçekleştirmek
  2. Misyon vizyon ve hedeflere ulaşmada stratejik ve sistematik yaklaşım
  3. Tüm iç ve dış paydaşların memnuniyeti
  4. Çalışanların aktif katılımı
  5. Süreç odaklı operasyon yaklaşımı
  6. Etkin iletişim
  7. Performans takibi ve kanıta dayalı karar verme
  8. Sürekli iyileştirme