Geçmişten Bugüne Doğuş
Tarih: 10 Mayıs 2021

UFUK AB Programı Tanıtım Toplantısı

Ufuk Avrupa, ülkemizin katılım sağladığı AB'nin 2021-2027 dönemi bilim, araştırma ve yenilik alanındaki çerçeve programıdır. Programa AB üyesi ülkeler, AB aday ülkeleri ve AB'nin komşuluk politikası kapsamındaki ülkelerle birlikte toplam 44 ülke katılım sağlamaktadır. Dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge Programı olan ve 2021-2027 dönemi 7 yıllık bütçesi 95.5 milyar avro olarak belirlenen Ufuk Avrupa Programının ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.

Ufuk Avrupa Programının yeni döneminde üniversiteler ile araştırma kurumlarının istifade edebileceği ve bu kurumlarda araştırma faaliyetleri yürüten akademik kadronun proje kapasitesini artırmalarına katkı sağlayacak çok sayıda destek bulunmaktadır.

Programla ilgili teklif çağrılarının yayınlanmaya başlamasıyla birlikte akademik personelimizin de konuyla ilgili bilgilendirilme ihtiyacı doğmuştur.

Ufuk Avrupa olarak adlandırılan programın tanıtımı için 10 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki konular TÜBİTAK uzmanlarınca akademisyenlerimize ayrıntılı bir biçimde aktarılmıştır.

1