Geçmişten Bugüne Doğuş
Tarih: 31 Mayıs 2021

İdari Personel Performans Yönetimi Temel Eğitimleri

DOU İdari Personelinin Performans Yönetim Sistemine temel oluşturmak üzere Kalite Koordinatörlüğü ve Personel Müdürlüğünce seri halde eğitimler organize edilmiştir. Doğuş’lunun Eğitim Vizyonu olarak tanımlanan bu eğitimler 6 farklı konuda düzenlenmiştir.

1

Doğuş’lunun Eğitim Vizyonu ile personelin ilk etapta performans yönetim sistemi hakkındaki tüm detaylara hâkim  olabilmesi, eğitimler sayesinde mesleki ve kişisel gelişim sürecindeki kariyer yoluna vizyon katabilmesi hedeflenmiştir.

İdari personelimiz söz konusu vizyon ile;

  • Yıl boyunca alanında uzman kişiler tarafından verilecek interaktif eğitimler sayesinde sistemin tüm detaylarını öğrenme fırsatı bulacak,
  • Gelişim Programları ile kişisel ve mesleki gelişimine uygun eğitimler alarak kendisini geliştirme fırsatına sahip olacak,
  • Yönetici Yetiştirme Programları ile liderlik becerilerini geliştirecek programlar aracılığıyla orta ve üst düzey yönetici geliştirme programlarında yer alacaktır.

İdari personelimiz eğitimlere kademelerine bağlı olarak gruplar halinde alınacak, eğitim programlarının konu ve zamanlaması aşağıdaki tabloda verildiği şekilde çevrimiçi yürütülecektir.

2

 3

4

5

6

7

8