Geçmişten Bugüne Doğuş
Tarih: 13 Temmuz 2021

Birim Kalite Sorumluları Toplantısı Yapıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) İzleme Takımının 28 Temmuz 2021’de üniversitemizde yapacağı çevrimiçi değerlendirme toplantısına hazırlık amacıyla, DOU Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde 13 Temmuz 2021 Salı günü saat 14.00’de Dudullu yerleşkemizin B2-10 Kurul Salonunda Birim Kalite Sorumluları toplantısı yapıldı.  Üniversitemiz akademik ve idari birim kalite sorumlularının bir araya geldiği yüz yüze toplantıda, Kalite Koordinatörlüğünce hazırlanan Kalite Yönetim Sisteminde güncel durum ve kalite yönetim sistemi yıazılımları  (QDMS, ENSEMBLE) uygulama durumu ve modülleri hakkında kalite sorumluları bilgilendirildi. Toplantıda 2018 yılı Aralık ayında YÖKAK tarafından üniversitemizde gerçekleştirilen Kurumsal Dış Değerlendirme sonrasında hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunda (KGBR) yer alan Kurumun Güçlü ve İyileştirilmeye Açık Yönleri gözden geçirildi. İyileştirmeye Açık Yönlerle ilgili son durum değerlendirildi. IMG_0084