Geçmişten Bugüne Doğuş
Tarih: 13 Aralık 2020

Akademik Bilgi Üretimi ve Etik Eğitimi

Etik konusu da Toplam Kalite Yönetimi içerisinde yer alan önemli konulardan bir diğeridir. Geçmişe kıyasla mesleki ve sosyal hayatta etik olmayan davranışların arttığı görülmektedir. Bu konuda üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizin bilgilendirilmesi yararlı olmaktadır. Bu nedenle, 15 Aralık 2020 tarihinde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Senem ALTAN tarafından “Akademik Bilgi Üretimi ve Etik” adlı youtube etkinliği düzenlenecektir.

akademik-bilgi-üretimi_afis