Tamamlanan Projeler

  • DOÜ Kalite Yönetim Sistemi tasarımı
  • QDMS ve ENSEMBLE yazılımlarının uyarlanması
  • Kalite web sitesinin tasarımı
  • DOÜ Kalite Dokümantasyonu ve El Kitabının hazırlanması
  • İç Tetkik Uygulama