Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından Üniversitemiz personeline QDMS ve ENSEMBLE eğitimleri veriliyor.

Kalite Koordinatörlüğü tarafından akademik ve idari birim yöneticilerine QDMS ve ENSEMBLE programlarının tanıtımı yapılıp, kullanımı ile ilgili eğitim verildi.

Üniversitemiz idari ve akademik personeline QDMS ve ENSEMBLE eğitimleri verilmeye devam edecek.