Adı-Soyadı Görev / Bölüm
Prof. Dr. Ebru URAL Rektör
Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Cevat GERNİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ebru URAL Sanat ve Tasarım Fakültesi V. Dekanı
Prof. Dr. Gülşen SAYIN Fen Edebiyat Fakültesi V. Dekanı
Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mitat UYSAL Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mesut KUMRU Kalite Koordinatörü
Prof. Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ebru URAL Hukuk Fakültesi V. Dekanı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN Meslek Yüksekokulu Müdürü
Ayşe MUTİOĞLU Genel Sekreter