Adı-Soyadı Görev / Bölüm
Prof. Dr. Ebru URAL Rektörlük
Prof. Dr. Ebru URAL Sanat ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Gülşen SAYIN Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Cevat GERNİ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Mitat UYSAL Fen Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. Ebru URAL Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN Meslek Yüksekokulu
Ayşe MUTİOĞLU Genel Sekreterlik