Adı-Soyadı Görev / Bölüm
Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK Rektörlük
Dr. Öğr. Üyesi Ali  PİŞKİN Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Sera REYHANİ YÜKSEL Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Peral TOKTAŞ PALUT Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMALI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül ORBEY Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Aysun GÜRAN Fen Bilimleri Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Bora KURTULUŞ Meslek Yüksekokulu
Gündem DÜVENCİ Genel Sekreterlik