Adı-Soyadı Görev / Bölüm
Prof. Dr. Ataç SOYSAL Rektörlük
Dr. Öğr. Üys. Ali  PİŞKİN Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dr. Öğr. Üys. Sera REYHANİ YÜKSEL Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Peral TOKTAŞ PALUT Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Ayşe İLGÜN KAMALI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Pınar CARTİER Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Murat SAYIM Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Aysun DOĞRUSÖZ Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğr. Gör. Seval AKSOY Meslek Yüksekokulu
Habibe ÖZTÜRK Genel Sekreterlik