Adı-Soyadı Bölüm
Prof. Dr.Mesut KUMRU Kalite Koordinatörlüğü
Ceyda YILDIZ Kalite Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Bora ATAMAN Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Ali  PİŞKİN Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dr. Öğr. Üys. Ayşe İLGÜN KAMALI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Bora ÇEKYAY Fen Bilimleri Enstitüsü
Dr. Öğr. Üys. Gürkan ÖZENEN  Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Nazlı Hilal ÇELİK Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Murat SAYIM Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Özlem İNGÜN KARKIŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Sera REYHANİ YÜKSEL Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Peral TOKTAŞ PALUT Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğr. Üys. Yasemin KARAGÜL Mühendislik Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Yusuf YALÇIN Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Seval AKSOY Meslek Yüksekokulu
Alaattin Fırat ŞENTÜRK Öğrenci Dekanlığı
Alisa USUBOVA Erasmus Koordinatörlüğü
Anıl Anda İŞÖZEN Hukuk Müşavirliği
Bahri OLCAY Satın Alma Müdürlüğü
Berrin ANAR Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Ceyda KEÇELİ Genel Sekreterlik
Didem GÜDÜL Yazı İşleri Müdürlüğü
Erkan BİLGİLİ İdari İşler Müdürlüğü
Gürcan DEĞİRMENCİOĞLU Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
Habibe ÖZTÜRK Genel Sekreterlik
İsmail BEYTEMİR Muhasebe Müdürlüğü
Onur BUĞAN Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü