Adı-Soyadı Bölüm
Prof. Dr.Mesut KUMRU Kalite Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Bora ATAMAN Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali  PİŞKİN Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMALI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Bora ÇEKYAY Mühendislik Fakültesi – FBE
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan ÖZENEN  Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal ÇELİK Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İNGÜN KARKIŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Sera REYHANİ YÜKSEL Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Peral TOKTAŞ PALUT Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL Mühendislik Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Yusuf YALÇIN Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Seval AKSOY Meslek Yüksekokulu
Alaattin Fırat ŞENTÜRK Öğrenci Dekanlığı
Bahri OLCAY Satın Alma Müdürlüğü
Berrin ANAR Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Ayşe MUTİOĞLU Genel Sekreterlik
Didem GÜDÜL Yazı İşleri Müdürlüğü
Erkan BİLGİLİ İdari İşler Müdürlüğü
Gürcan DEĞİRMENCİOĞLU Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
Habibe ÖZTÜRK Genel Sekreterlik
Mesut ERSOY Muhasebe Müdürlüğü
Onur BUĞAN Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü
Ceyda YILDIZ Kalite Koordinatörlüğü