Güncelleme: 01.02.2019    fbastuzel@dogus.edu.tr

Açık Fırsatlar Duyurular İçerik İlan Eden Kuruluş Son Başvuru Tarihi Kimler Başvuru Yapabilir
COST Uluslararası ve Bilimsel Araştırma Seyahat Desteği Araştırma Desteği Tübitak-H2020 Yılboyu Başvuruya Açık Doktora mezuniyeti üzerinden 8 yıl geçmemiş olan Araştırmacılar
Sabancı Vakfı Hibe Programı Başvuruları  Kadın, Genç ve Engellilere Yönelik:
-Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi
-Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması
-Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi
Sabancı Vakfı 08.02.2019 Dernek, Vakıf, Kooperatif ve
Üniversiteler
Sivil Düşün Destekleri Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik:
-Etkinlik/ Toplantı Desteği
-Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği
-Örgütlenme Desteği
-Savunuculuk ve Kampanya Desteği
-İletişim Desteği
AB Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Platformu 04.03.2019 Aktivistler, Dernekler, Vakıflar, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler, Sivil toplum ağları ve platformları, Sivil inisiyatifler, Kent konseyleri, Sendikalar, Kâr amacı gütmeyen şirketler, Baroların hak alanlarında çalışan komisyonları, Üniversitelerin sivil toplum birimleri veya hak alanlarında çalışan merkezleri
Filmmakers Without Borders’dan Yapım Desteği Öyküsel ve belgesel yapımları, sosyal adalet, yetkilendirme ve kültürel değişim temalarıyla uyumlu yeni medya projelerini fonluyor.
-Proje Geliştirme
-Yapım/Prodüksiyon
-Post-prodüksiyon süreçleri
-Film Festivallerini destekliyor.
Filmmakers Without Borders (FWB) – Eğitim amaçlı Sivil Toplum Kuruluşu Yaz Dönemi: 01.06.2019
Güz Dönemi: 01.08.2019
Sosyal Adalet
Kadınların Sesi
Gençliğin Sesi
Kültürel Kimlik
Kültürel Değişim
İklim Değişikliği
Temalarını filmlerinde kullanan her ülkeden deneyimli veya deneyimsiz film yapımcıları.
Movies That Matter İnsan Hakları Sineması Gösterimleri Destek Fonu  İnsan Hakları alanında sinema gösterimini destekliyor. Movies That Matter Foundation (Vakıf) 15.04.2019 Insan Hakları konulu film festivalleri, gösterimler için başvuru yapan kuruluşlar.
“Bölünmüş Geçmiş Ortak Gelecek” Projesi Küçük Hibe Programı Yeni Teklif Çağrısı Batı Balkanlar ve Türkiye Halklarına Yönelik:
-Farklı kültürlerle bir arada yaşama
-Çeşitlilik
-Barış inşaasına katkı sağlayan projeleri destekliyor.
AB Finansal Destekleri 08.03.2019 Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri
Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı Hibe Duyurusu Öncelikli Alanlar:
İnsan Hakları
Kadın Hakları
LGBTİ Hakları
İnsan Hakları Faaliyetlerine Destek
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Teşviki / İş Yeri ve İnsan Hakları
Bilgi Edinme Özgürlüğü / İnanç Özgürlüğü
Hollanda Krallığı MATRA Programı 28.02.2019 Yerel STK
Kar amacı gütmeyen eğitim kurumları
Yarınlara Uçuyoruz Projesi Hibe Programı Gençleri güçlendirme, kadınları güçlendirme, çocuk çalışmaları, kültürel mirası korumaya yönelik çalışmalar Pegasus Yarınlara Uçuyoruz Projesi 01.06.2019 18-29 Yaş Arası Gençler
TEKNOFEST 2019 Uçan Araba, Sürücüsüz Araç ve Roket Yarışması vb. 15 ayrı başlıkta yarışma açılmıştır. Toplamda 2milyon TL üzerinde ödül dağıtılacaktır. Tübitak 28.02.2019 İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniveriste ve Üzeri başvuru kategorileri bulunmaktadır.
Sürekli Açık İkili İşbirliği Proje Çağrıları
TÜBİTAK-Fransa Ulusal Araştırma Ajansı Ortak Proje Başvuru Çağrısı Öncelikli Tematik Araştırma Alanlar:
Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences)
Sismik Riskler (Seismic risks)
Deniz Ekosistemlerinin İşleyişi (Functioning of Marine ecosystems)
Sosyal ve Beşeri Bilimler (Human and Social Sciences)
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)
Enerji (Energy)
Tübitak Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) 07.03.2019 Türk ve Fransız Araştırmacılar ortak proje ile başvuru Yapabilir.
Türkiye-Azerbaycan İkili İşbirliği Projeleri Çağrısı Öncelikli Tematik Araştırma AlanlarıPetrol ve Gaz Endüstrisi
Bilgi ve iletişim Teknolojileri
Beşeri ve Sosyal Bilimler (Türkiyat Çalışmaları Hakkında)
Havacılık ve Astronomi
Biyotıp
Enerji
TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) 31.01.2019 Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Özel Sektör
TÜBİTAK-BAS (Bulgaristan Bilim Ajansı) İkili İşbirliği Projeleri Çağrısı TÜBİTAK ve Bulgaristan Bilimler Akademisi kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır.
Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır.
TÜBİTAK ile Bulgaristan Bilim Ajansı (BAS) Yılboyu Başvuruya Açık Türk ve Bulgar Bilim İnsanları ortak proje ile başvuru yapabilir.
TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Proje Çağrısı Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Slovak araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. TÜBİTAK-Slovak Bilimler Akademisi (SAS) Yılboyu Başvuruya Açık Türk ve Slovak Bilim İnsanları ortak proje ile başvuru yapabilir.
TÜBİTAK ve Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF-IB  Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Almanya araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. TÜBİTAK- Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF-IB) Yılboyu Başvuruya Açık  Türk ve Alman Bilim İnsanları ortak proje ile başvuru yapabilir
TÜBİTAK ile Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Alman araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. TÜBİTAK- Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) Yılboyu Başvuruya Açık  Türk ve Alman Bilim İnsanları ortak proje ile başvuru yapabilir
TÜBİTAK ile Moğolistan Bilimler Akademisi (Mongolian Academy of Sciences – MAS) Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Moğolistan’dan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. TÜBİTAK-Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) Yılboyu Başvuruya Açık Türk ve Moğol Bilim İnsanları ortak proje ile başvuru yapabilir.
TÜBİTAK- ABD Ulusal Bilim Vakfı Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri ABD’den araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.
Öncelikli Alanlar: Biyoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,  Mühendislik, Siber Güvenlik, Çevre Araştırmaları, Coğrafi Bilimler, Matematik, Fizik ve Astronomi.
TÜBİTAK-ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) Yılboyu Başvuruya Açık Türk ve Amerikalı Bilim İnsanları ortak proje ile başvuru yapabilir.
TÜBİTAK ile Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri CSIR’a bağlı bir araştırma kuruluşunda (enstitü, lab. vb.) çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. TÜBİTAK-Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (CSIR) Yılboyu Başvuruya Açık Türk ve Hintli Bilim İnsanları ortak Proje ile başvuru yapabilir.
TÜBİTAK ile Fas CNRST İkili İşbirliği Çağrısı Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri, Fas araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. TÜBİTAK-CRNST Yılboyu Başvuruya Açık Türk ve Faslı Bilim İnsanları ortak Proje ile başvuru yapabilir.